Публічна оферта

Публічна оферта

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, що розміщений на сайті https://tincraft.com.ua. Відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України цей договір є публічним, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Укладенням цього Договору Покупець в повному обсязі та беззаперечно приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту реєстрації Покупця на сайті інтернет-магазину/замовлення товару електронною поштою або за телефоном і отримання рахунку на оплату, та за умови повної оплати Покупцем рахунку у строки, зазначені у рахунку.

 1. Терміни та визначення
  1. Товар або Послуга – об’єкт угоди сторін, обраний Покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у «кошик»/замовлений електронною поштою/телефоном за допомогою служби клієнтської підтримки, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.
  2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://tincraft.com.ua, створений для купівлі-продажу товарів шляхом укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
  3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років та має повну цивільну дієздатність – у тому числі – укладати договори, що мають юридичну силу, згідно діючого законодавства України, або юридична особа/ фізична особа-підприємець, які уклали договір купівлі-продажу товару шляхом оформлення замовлення та отримання підтвердження про оформлення замовлення від Продавця та які здійснили придбання товару або послуги за допомогою інтернет-магазину. Для підтвердження статусу Покупця необхідно заповнити реєстраційну форму. При цьому інтернет-магазин залишає за собою право відхилити будь-яке замовлення на придбання, здійснити блокування Покупця без зазначення причин.
  4. Продавець – Фізична особа-підприємець Воропінов В. В. Продавцем може бути також інша юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які реалізує, та/або послуги, які пропонує. Найменування Продавця вказується у рахунку та в документах на передачу Товару Покупцеві.
  5. Замовлення – волевиявлення Покупця щодо придбання Товарів, обраних ним в інтернет-магазині, шляхом укладання договору купівлі-продажу, оформлене у відповідному порядку шляхом заповнення електронної форми на сайті безпосередньо Покупцем та/або в телефонному режимі через співробітника служби підтримки. Підтвердженням факту оформлення замовлення є виставлення Продавцем рахунку, за умови його повної оплати Покупцем у строки, зазначені в рахунку.
  6. Служба кур’єрської доставки – треті особи, які надають послуги щодо доставлення замовлень Покупцеві (Нова пошта, САТ, Делівері та інше).
 2. Предмет договору, порядок його укладення
  1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар на умовах цього Договору.
  2. Акцептом (прийманням) умов Публічного договору вважається факт використання сайту інтернет-магазину покупцем, який наступає в момент початку такого використання, а саме: переходу Покупця за його адресою з використанням веб-браузера або будь-якої іншої програми та /або технічних пристосувань, що надають можливість відображення веб-сторінок сайту. Якщо покупець з будь-яких причин не згоден з умовами цього Договору повністю або частково, Продавець просить його покинути сайт. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.
 3. Порядок оформлення замовлення
  1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.
  2. У разі виготовлення Товару за індивідуальним замовленням Покупця, Товар виготовляється за технічним завданням Покупця, відповідно до наданого ним креслення, усі параметри, які не обумовлені в технічному завданні та кресленні, виготовляються за сталою практикою та стандартами виробника.
  3. У разі, якщо Покупець замовляє розробку технічного завдання та креслення на товар за індивідуальним замовленням Продавцю, здійснюється виїзд спеціаліста-технолога Продавця на об’єкт Покупця. Після цього Продавець здійснює технічний розрахунок на надійність та працездатність системи. У разі внесення Покупцем коригувань/змін до запропонованої Продавцем системи відповідальність за надійність та працездатність системи несе Покупець.
  4. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
  5. Усі усні консультації співробітників служби клієнтської підтримки інтернет-магазину мають виключно рекомендаційний характер.
 4. Ціна товару
  1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину.
  2. Продавець може змінювати ціни на Товари та послуги в односторонньому порядку в залежності від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
  3. Ціни на товар за індивідуальним замовленням визначаються окремо.
  4. Вартість інших супутніх послуг (в тому числі, але не виключно, доставка, монтаж) узгоджується сторонами окремо.
 5. Строк, умови продажу товару, приймання-передача товару
  1. Строк продажу товару, за умови його наявності на складі, складає 5 (п’ять) робочих днів.
  2. Строк виготовлення та продажу товару, який виготовлено за індивідуальним замовленням Покупця, узгоджується окремо.
  3. Продаж товару здійснюється на умовах самовивозу Товару зі складу Продавця в наступному порядку:
   1. Покупець може особисто отримати Товар на складі Покупця. Своїм підписом на видатковій накладній/акті приймання-передачі на товар Покупець підтверджує, що перевірив товар за кількістю та якістю на відсутність дефектів.
   2. Покупець може надати свого Перевізника для отримання товару на складі Покупця. Для цього він письмово електронною поштою повідомляє Продавцю реєстраційний номер транспортного засобу, ПІБ водія, контактний телефоном. Своїм підписом на видатковій накладній на товар Перевізник підтверджує, що перевірив товар за кількістю та якістю на відсутність дефектів. Транспортний засіб має бути обладнаний відповідним чином для перевезення виробів з тонколистової сталі (без об’ємного вантажу, із стягуваннями). З моменту передачі Товару Перевізнику всі ризики порчі, втрати товару переходять до Перевізника.
   3. Продавець може відправити Покупцю за рахунок Покупця товар обраною Покупцем службою доставки (Нова пошта, САТ, Делівері та інше). З моменту передачі Товару службі доставки всі ризики порчі, втрати товару переходять до Перевізника. У разі доставки товару службою кур’єрської доставки, вказаною Покупцем, Покупець усвідомлює та підтверджує, що працівники служби клієнтської підтримки інтернет-магазину не несуть відповідальності та не можуть інформувати про: терміни доставки, остаточну вартість доставки, пакування.
 6. Права та обов’язки сторін
  1. Продавець зобов’язаний:
   1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
   2. Не розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію, в тому числі, але не виключно персональні дані, про Покупця, які стали йому відомі у зв’язку з виконанням цього договору, і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством, або за бажанням самого Покупця.
  2. Продавець має право:
   1. В односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
  3. Покупець зобов’язується:
   1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
   2. На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.
   3. Не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норми міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи сайту і сервісів сайту інтернет-магазину.
   4. Не використовувати матеріали сайту без згоди правовласників. Для правомірного використання матеріалів сайту необхідне укладення ліцензійних договорів від правовласників.
   5. Не розміщувати на сайті коментарі та інші записи, що вступають в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятими нормами моралі і моральності. Покупець зобов’язується не порушувати українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах.
  4. Покупець має право:
   1. Отримати Товар належної кількості та якості в порядку та на умовах, визначених цим договором та замовленням.
 7. Умови повернення товару
  1. Покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний товар або повернути Продавцеві непродовольчий товар належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на обмін/повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Обмін/повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України. Товари, виготовлені/розкроєні за індивідуальним замовленням Покупця, поверненню не підлягають.
  2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, Покупець має право придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості.
  3. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 7.1. Договору, чинним законодавством України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу. Повернення Товару належної якості на адресу Продавця здійснюється за рахунок Покупця та не підлягає відшкодуванню.
  4. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем. В такому разі доставка малогабаритних Товарів і Товарів вагою менше 5 (п’яти) кілограмів Продавцю та їх повернення Покупцеві здійснюються за рахунок останнього.
  5. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, письмової заяви.
  6. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем цільового використання Товару, порушення покупцем умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару в експлуатаційній документації, інших правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
 8. Відповідальність сторін
  1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
  2. Продавець не несе відповідальності за незначну невідповідність кольору Товару, що може відрізнятися від кольору на сайті виключно через різні колірні передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей/інших пристроїв, за допомогою яких здійснюється доступ в мережу інтернет.
  3. Сторони звільняються від виконання умов цього Договору у випадку настання обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти їм розумними мірами. При настанні виняткових погодних умов або стихійних явищ природного характеру (землетруси, повені, урагани, торнадо, буреломи, снігові замети, ожеледь, град, руйнування в результаті блискавки, заморозки, замерзання моря, проток, портів перевалів, пожежі, посухи, просідання або зсув ґрунту тощо), лих техногенного та антропогенного походження (аварії, вибухи, пожежі, хімічне або радіаційне забруднення територій тощо), обставин соціального, політичного та міжнародного походження (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту , ворожі атаки, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, революції, повстання, обмеження комендантської години, експропріації, примусові вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, громадські демонстрації або хвилювання, протиправні дії третіх осіб, тривалі перерви в роботі транспорту епідемії, страйки, бойкоти, блокади, ембарго, закриття морських проток, заборони (обмеження) експорту/імпорту, інші, в т.ч. міжнародні санкції, рішення, акти або дії органів державної влади або місцевого самоврядування тощо), які є надзвичайними, непередбачуваними, невідворотними і непереборними обставинами, наслідком яких є неможливість протягом певного часу частково або в повній мірі виконання зобов’язань за цим договором, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання тих своїх зобов’язань, виконання яких стало неможливим внаслідок дії форс-мажорних обставин (за винятком зобов’язань, термін виконання яких настав до дати виникнення таких обставин), відповідно до часу дії форс-мажорних обставин, при цьому, термін виконання всіх зобов’язань за цим Договором збільшується пропорційно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Після припинення дії форс-мажорних обставин, всі перенесені зобов’язання підлягають виконанню в порядку, передбаченому цим Договором з урахуванням пропорційності продовження терміну їх виконання на період дії форс-мажорних обставин.
  4. Зазначені на Сайті умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови придбання Товару можуть змінюватися Продавцями, після прийняття замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Покупцеві.
  5. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними на Сайті обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати у Продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передання Товару).
  6. Продавець не несе будь-якої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки, неточності, які можуть бути знайдені в матеріалах, що містяться на сайті інтернет-магазину.
  7. Продавець не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні чи можливі, упущену вигоду), що виникли у зв’язку з сайтом інтернет-магазину, його використанням або неможливістю використання, не несе відповідальності та зобов’язань за будь-яке призупинення або зупинення роботи функцій та сервісів сайту.
 9. Конфіденційність та захист персональних даних
  1. Наданням своїх персональних даних на сайті Інтернет-магазину під час реєстрації або оформлення Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
  2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням передання Продавцем інформації, отриманої від Покупця, контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
  3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
 10. Інформаційні повідомлення
  1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, діючих на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (СМС) і електронної пошти.
  2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки шляхом письмового звернення до служби підтримки.
 11. Інші умови
  1. Цей договір укладено у відповідності до чинного законодавства України.
  2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
  3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 6.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
  4. Усі повідомлення, претензії та будь-яка інша кореспонденція, що направляється сторонами цього договору одна одній, вважається направленими належним чином в електронній формі шляхом e-mail, а також в формі повідомлень в межах сайту, передбаченим його функціональними особливостями способом (форми, зворотний зв’язок, публікації та інше). Кореспонденція також вважається направленою належним чином, якщо вона направлена сторонами договору в письмовій формі з необхідними реквізитами, в порядку, передбаченому діючим законодавством України.
 12. Строк дії договору та порядок його розірвання
  1. Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
  2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.

Войти на сайт

Ваш email/телефон:

Ваш пароль:

Восстановление пароля

Ваш email:

Войти на сайт Регистрация

Восстановление пароля

Введите новый пароль: